Ademhalingsproblemen, 12 jaar en ouder, controleer uw symptomen

Bel 911 als:

  • U kunt niet ademen, of u heeft ernstige ademhalingen.
  • U heeft kortademigheid met pijn op de borst of druk of andere symptomen van een hartaanval.
  • Uw tong of keel zwelt snel en maakt het erg moeilijk om te ademen. Dit kan worden veroorzaakt door een allergische reactie.

Bel een arts als:

  • Je ademt als je ademt. Wheezing is een hoog geluid dat u kunt maken als u een probleem heeft in uw luchtwegen.
  • U snelt snel wanneer u praat of eet, of u moet vaak stoppen met adem.
  • U wordt in de nacht van adem wakker.
  • Het is moeilijk om te ademen of te hoesten wanneer u oefent.
  • Je hebt problemen met ademhaling die langer duurt dan een uur en is niet gerelateerd aan een koude, griep of andere ziekte.