Neurosyphilis-onderwerp overzicht

Neurosyphilis verwijst naar de infectie van de hersenen en het ruggenmerg door de syfilisbacteriën. Dit kan leiden tot vernieling in veel gebieden van het zenuwstelsel, waardoor functionaliteit van de armen of benen van een persoon, verlies van zicht en gewijzigde mentale vaardigheden kan leiden. Neurosyphilis kan veel verschillende lichaamsystemen beïnvloeden en kan over een langere periode van Tijd. Symptomen van neurosyphilis bevatten gewoonlijk:

 • Persoonlijkheidsveranderingen, zoals verwarring en prikkelbaarheid.
 • Gehoorverlies.
 • Visieproblemen.
 • Verminderd concentratievermogen.
 • Geheugenverlies.
 • Moeilijkheid spreken of begrijpen van spraak.
 • Tremor van de vingers en lippen.
 • Lichte hoofdpijn.
 • Disorderly appearance.

Andere symptomen kunnen onder meer zijn:

 • Een brede gang.
 • Duizeligheid of tinteling van de handen of voeten.
 • Spierpijn.
 • Gezamenlijke vernietiging door gebrek aan sensatie (charcot's joint).
 • Niet in staat om urine of ontlasting te beheersen (urine of fecale incontinentie).

De meeste vormen van neurosyfilis nemen jaren om zich te ontwikkelen en kunnen levensbedreigend zijn. Mensen die ook geïnfecteerd zijn met humaan immunodeficiëntievirus (HIV) hebben eerder de tekenen van neurosyfilie te ontwikkelen.

Antibiotische behandeling geneest de syfilis infectie en stopt de voortgang van neurosyphilis. Maar de schade die al is ontstaan ​​kan niet worden omgedraaid.