Geselecteerde Groenten / Zonnesoep (PDQ®): Complementaire en Alternatieve Geneeskunde - Patiënteninformatie [NCI] -generale CAM-informatie

Complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM) - ook wel integratief medicijn genoemd - bevat een breed scala aan geneeskundige filosofieën, benaderingen en therapieën. Een therapie wordt meestal complementair genoemd wanneer het wordt gebruikt naast conventionele behandelingen; Het wordt vaak genoemd alternatief wanneer het wordt gebruikt in plaats van conventionele behandeling. (Conventionele behandelingen zijn die welke algemeen worden geaccepteerd en beoefend door de algemene medische gemeenschap.) Afhankelijk van hoe ze worden gebruikt, kunnen sommige therapieën als complementair of alternatief beschouwd worden. Complementaire en alternatieve therapieën worden gebruikt om ziekte te voorkomen, stress te verminderen, bijwerkingen en symptomen te voorkomen of te verminderen of ziekte te beheersen of te genezen.

In tegenstelling tot conventionele behandelingen voor kanker, worden complementaire en alternatieve therapieën vaak niet gedekt door verzekeringsmaatschappijen. Patiënten moeten contact opnemen met hun verzekeringsmaatschappij om te weten te komen over dekking voor complementaire en alternatieve therapieën.

Kankerpatiënten die complementaire en alternatieve therapieën overwegen, zouden deze beslissing moeten bespreken met hun arts, verpleegkundige of apotheker, omdat ze een therapeutische aanpak zouden hebben, omdat sommige complementaire en alternatieve therapieën hun standaardbehandeling kunnen verstoren of kan schadelijk zijn bij gebruik bij conventionele behandeling.