Hoofdletsel, leeftijd 3 en jonger-voorbereiding voor uw afspraak

Voor het voorbereiden van uw afspraak, zie het onderwerp dat het meeste van uw afspraak maakt.

Vragen om je afspraak voor te bereiden

U kunt uw arts helpen met het diagnosticeren en behandelen van uw kind door zich bereid te maken om de volgende vragen te beantwoorden:

 • Wanneer en hoe is het letsel opgetreden?
 • Hoe heeft uw kind gehandeld na het hoofdletsel?
 • Heb je kind onmiddellijk na het letsel gehuild?
 • Wat zijn de belangrijkste symptomen van uw kind? Hoe lang heeft uw kind symptomen gehad?
 • Heeft uw baby een vroegere hoofdschade gehad? Heeft uw kind continue problemen als gevolg van het vorige letsel?
 • welk voorwerp heeft het letsel veroorzaakt? Was er of is er een voorwerp in een snede op het hoofd?
 • Was dit letsel opzettelijk veroorzaakt door een andere persoon?
 • Welke huisbehandelingsmaatregelen heb je gebruikt om de hoofdletsel te behandelen?
 • Als er een snede of aantasting plaatsvond, is de tetanus immunisatie van uw kind up-to-date?
 • Was het gebruik van alcohol of drugs door een zorgverlener die betrokken is bij het letsel van uw kind?
 • Heeft uw kind gezondheidsrisico's?