Voetale alcohol-effecten: gedrags- en leerproblemen-onderwerpoverzicht

Foetale alcohol spectrum stoornis (FASD) kan een breed scala aan gedragsproblemen veroorzaken en denk- en redenering (cognitieve) problemen veroorzaken die de invloed van een kind op school kunnen beïnvloeden. Het kind kan hebben:

  • Onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit. Dit kunnen ook symptomen zijn van de hyperactiviteitsstoornis van de aandachtsfactor (ADHD).
  • Extreme stemmingswijzigingen, agressief gedrag, of temper tantrums.
  • Slecht vermogen om op abstracte manieren te denken.
  • Moeilijkheid met wiskundige vaardigheden.
  • Problemen leren. Dit kan verband houden met intellectuele handicap. De problemen kunnen mild zijn tot ernstig, afhankelijk van hoe slecht de alcoholseffecten van het kind zijn. Fetaalalcoholsyndroom (FAS) is een van de meest bekende oorzaken van intellectuele beperking.
  • Gehoorproblemen.
  • Spraakproblemen, als het kind kaakfouten heeft.

Kinderen met FASD kunnen problemen hebben met andere mensen, omdat ze mogelijk niet kunnen:

  • Beschouw de gevolgen van hun acties.
  • Controleer hun impulsen.
  • De acties van anderen correct interpreteren.

Om te worden toegeschreven aan FASD, kunnen deze problemen niet verband houden met het ontwikkelingsniveau van het kind of veroorzaakt worden door problemen in de familie of woonsituatie van het kind.