Oorzaken van COPD (chronische bronchitis en emfyseem)

COPD wordt meestal veroorzaakt door roken. De meeste mensen met COPD zijn langdurige rokers, en onderzoek toont aan dat roken sigaretten het risico op COPD vergroten.

COPD is vaak een mix van twee ziekten: chronische bronchitis en emfyseem. Beide van deze ziekten zijn veroorzaakt door roken. Hoewel u chronische bronchitis of emfyseem kan hebben, hebben mensen vaker een combinatie van beide ziekten.

Andere oorzaken

Andere mogelijke oorzaken van COPD omvatten:

  • Langdurige blootstelling aan longirritanten zoals industriële stof en chemische dampen.
  • Preterm geboorte die leidt tot longschade (neonatale chronische longziekte).
  • Geërfde factoren (genen), inclusief alfa-1 antitrypsine deficiëntie. Dit is een zeldzame aandoening waarin je lichaam misschien niet genoeg kan maken van een eiwit (alpha-1 antitrypsine) dat de longen beschermt tegen schade. Mensen die deze aandoening hebben en die roken hebben in het begin van de jaren 30 of 40 symptomen van emfyseem. Degenen die deze aandoening hebben, maar niet roken, beginnen in het begin van de jaren 80 symptomen te hebben.