Criteria voor het diagnosticeren van diabetes-onderwerp overzicht

Om te worden gediagnosticeerd met diabetes, moet u voldoen aan een van de volgende criteria:

  • Heeft symptomen van diabetes (verhoogde dorst, verhoogde urinering en onverwacht gewichtsverlies) en een bloedsuikerspiegel gelijk aan of groter dan 200 milligram per deciliter (mg / dL). De bloedsuikertest is te allen tijde, zonder inachtneming van wanneer u het laatst heeft gegeten (willekeurige plasmaglucose test of willekeurige bloed suiker test).
  • Heb een vast bloedsuikerspiegel dat gelijk is aan of groter dan 126 mg / dL. Een snelle bloedsuiker test (vastende plasma glucose) wordt gedaan na het eten en drinken van iets anders dan water gedurende 8 uur.
  • Heb een 2-uur orale glucosetolerantie test (OGTT) resultaat dat gelijk is aan of groter dan 200 mg / dL. Een OGTT is meestal gedaan om te controleren op diabetes dat optreedt bij zwangerschap (zwangerschapstank).
  • Heb een hemoglobine A1c die 6,5\% of hoger is.

Uw arts kan de test herhalen om de diagnose van diabetes te bevestigen.

Als de resultaten van uw bloedstollingstest tussen 100 mg / dL en 125 mg / dL liggen, is uw OGTT-resultaat tussen 140 tot 199 mg / dL (2 uur na het begin van de test) of uw hemoglobine A1c Is 5,7\% tot 6,4\%, je hebt prediabetes. Dit betekent dat je bloedsuiker boven normaal maar niet hoog genoeg is om diabetes te zijn. Bespreek met je arts hoe vaak je moet testen.