Oorinfecties-examens en tests

Middenoor infecties worden meestal gediagnosticeerd met behulp van een gezondheidsgeschiedenis, een lichamelijk examen en een oor examen.

De arts maakt gebruik van een pneumatische otoscoop om naar de trommelvlucht te kijken voor tekenen van een oorinfectie of vloeistofopbouw. De dokter kan bijvoorbeeld zien of de trommelvlies vrij beweegt wanneer de pneumatische otoscoop lucht in het oor duwt.

Andere tests kunnen omvatten:

  • Tympanometrie, die meet hoe de trommel reageert op een verandering van de luchtdruk in het oor.
  • Hoorproeven. Deze tests worden aanbevolen voor kinderen die in één of beide oren vloeistof hebben gehad (otitis media met effusie) gedurende een totaal van 3 maanden. De tests kunnen eerder gedaan worden als gehoorverlies vermoed wordt.
  • Tympanocentese. Deze test kan vloeistof verwijderen als het achter de trombocyten is geweest (chronische otitis media met effusie) of als de infectie blijft, zelfs bij antibiotica.
  • Bloedproeven, die worden gedaan als er tekenen zijn van immuunproblemen.