Nonepileptische aanvallen (NES) symptomen, oorzaken en behandelingen

Mensen met nonepileptische aanvallen (NES) hebben periodes van aanvallen-achtige activiteit. NES worden gekenmerkt door verlies of verandering van fysieke functie zonder een probleem van het centrale zenuwstelsel. Het verlies of de verandering veroorzaakt periodes van lichamelijke activiteit of inactiviteit die lijken op epileptische aanvallen. Een persoon kan zowel nonepileptische als epileptische aanvallen hebben.

NES zijn meestal gerelateerd aan een geestelijke gezondheidsprobleem. De fysieke symptomen kunnen worden veroorzaakt door emotionele conflicten of stress. Een voorbeeld van NES is psychogene aanvallen, soms pseudoseizuren genoemd.

NES symptomen verschijnen meestal plotseling en soms met extreme emotionele stress. Sommige artsen zijn van mening dat de symptomen van NES een poging kunnen zijn om angst te verminderen door geen emotioneel conflict te herkennen of te reageren.

Mensen met NES hebben periodes van verlies of verandering van lichamelijke activiteit die lijken op epileptische aanvallen of de aura van een aanval, zoals:

  • Verslechterde of ruige bewegingen.
  • Stoornissen in coördinatie.
  • Tijdelijke blindheid.
  • Tunnel visie.
  • Verlies van het geur of de aanraking.
  • Tintelende sensatie op de huid.

Mensen met NES tonen gewoonlijk maar één symptoom. Maar als episodes zich voordoen, kan het symptoom opnieuw verschijnen maar op een andere plaats of intensiteit.

De behandeling van NES varieert per persoon. De doelstellingen van de behandeling voor NES zijn het verlichten van stress of emotionele conflicten die het verlies of de verandering in de fysieke functie kunnen veroorzaken. Behandeling kan medicijnen, counseling of specifieke levensveranderingen omvatten, zoals een baanverandering of bijstand thuis.

Omdat NES niet door een probleem in de hersenen wordt veroorzaakt, worden medicijnen die gebruikt worden om epilepsie te behandelen niet gebruikt om deze aandoening te behandelen.