Alzheimer's ziekte: genetica en risicofactoren

Niemand weet de exacte oorzaak van de ziekte van Alzheimer, maar wetenschappers weten dat genen betrokken zijn. Onderzoekers hebben al jarenlang gezocht naar specifieke genen die invloed hebben op hoe waarschijnlijk je de ziekte van Alzheimer krijgt. Er zijn intrigerende aanwijzingen geweest, maar meer onderzoek zal de artsen helpen om de genetische verbindingen in de ziekte volledig te begrijpen.

Hoe werken genen?

Genen zijn de basis bouwstenen die bijna elk aspect van hoe je gebouwd bent en hoe je werkt werkt. Ze zijn de blauwdruk die je lichaam vertelt welke kleur je ogen zouden moeten zijn of als je waarschijnlijk een aantal ziekten krijgt.

U krijgt uw genen van uw ouders. Zij komen gegroepeerd in lange strengen van DNA genaamd chromosomen. Elke gezonde persoon is geboren met 46 chromosomen in 23 paren. Meestal krijg je een chromosoom in elk paar van elke ouder.

Gene links naar alzheimer's

Wetenschappers hebben bewijs gevonden van een verband tussen de ziekte van alzheimer en genen op vier chromosomen, gemerkt als 1, 14, 19 en 21.

Een verband ligt tussen een gen op chromosoom 19, genaamd het APOE-gen en de late-onset alzheimer's. Dat is de meest voorkomende vorm van de ziekte die mensen ouder dan 65 jaar beïnvloedt. Tientallen studies over de hele wereld hebben aangetoond dat Wanneer een persoon een type van het APOE-gen heeft, genaamd APOE4, verhoogt het hun kans om alzheimer's op een gegeven moment in hun leven te krijgen.

Maar de link is niet helemaal duidelijk. Sommige mensen die APOE4 hebben, krijgen geen Alzheimer's. En anderen hebben de ziekte, hoewel ze geen APOE4 in hun DNA hebben. Met andere woorden, hoewel het APOE-gen het risico van alzheimer duidelijk beïnvloedt, is het niet een consistent teken dat iemand de ziekte zal hebben. Wetenschappers moeten meer leren over de verbinding.

De ziekte van Familial Alzheimer

De ziekte van Alzheimer treedt vroeger en vrij vaak op in sommige gezinnen - vaak genoeg dat deskundigen het uitmaken als een aparte vorm van de ziekte. Het heet de ziekte van familiale alzheimer vroeger.

Door het DNA van deze families te onderzoeken, hebben onderzoekers gevonden dat veel van hen fouten hebben in verwante genen op chromosomen 1 en 14. Een paar van de families delen een verschil in één gen op chromosoom 21.

Het chromosoom 21-gen is een interessante alzheimer-aanwijzing vanwege de rol in het syndroom. Mensen met down-syndroom hebben een extra kopie van chromosoom 21. Als ze ouder worden, krijgen ze vaak symptomen van alzheimer, alhoewel ze jonger zijn Dan andere mensen die de ziekte krijgen. Hun hersencellen tonen ook dezelfde schade aan de hersenen die door alzheimer worden getroffen. Wetenschappers proberen de link tussen deze twee voorwaarden nog steeds goed te begrijpen.

Er zijn weinig onderzoekers van mening dat de zoektocht naar de genen van alzheimer over is. Maar ze weten ook dat genen niet de enige oorzaak zijn van de ziekte. Meer onderzoek toont aan hoe DNA, levensstijlgewoonten en dingen in het milieu rol spelen in Waardoor mensen meer kans krijgen op de conditie.