Congenitale hartafwijkingen-thuisbehandeling

Congenitale hartafwijkingen worden vaak gerepareerd met chirurgische of hartkatheterisatie, maar thuisbehandeling speelt ook een belangrijke rol. Sommige van de problemen die u onder ogen ziet, kunnen onder meer bevatten:

  • Om je kind genoeg te eten.
  • Geneesmiddelen geven.
  • Zorgen voor een kind in het ziekenhuis.
  • Oefenbeperkingen.
  • Omgaan met zuurstofproblemen.
  • Zorg voor jezelf.
  • Omgaan met familieproblemen en medische facturen.

Voor meer informatie en hulp, zie aangeboren hartafwijkingen: zorg voor uw kind.

Tieners en volwassenen die hartafwijkingen hebben, kunnen wellicht vooruit denken over zwangerschap, geboortebeheersing, werkgelegenheid en andere problemen. Voor hulp, zie aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen.